جوانان ایران هزاران درد را باید برای کی فریاد بزنند

اپوزسیون ؟ اپوزسیون که تبدیل لاشی لاسیون شده و هه درگیر قر کمر و عشق حال خودشون و همینطور منافع مالی خودشون هستند
دولت ؟ دولت که درگیر غزه و لبنان و اجرای احکام مذهبی خودش هست
هموطنش ؟ هموطنش که فقط به فکر سوء استفاده از اوست
خودش ؟ خودش که هزاران سوال بی جواب دارد
پس کی ؟ کجا ؟ تا کجا ؟ برای چه ؟
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment