کیم جونگ ایل هم در برابر جنتی تن به شکست داد

کیم جونگ ایل هم در برابر ایت الله جنتی تن به شکست داد و به دیار باقی شتافت

در مسابقه نبرد برای زندگی ایت الله جنتی قهرمان جهان در برابر کیم جونگ ایل به پیروزی رسید و حریف خود را روانه قبرستان نمودبه اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment