شرافت هنوز زنده است! باور نمی کنم

در این روزگار که برادر به برادر رحم نمی کند و دوست به دوست باز این کارگران شراتمند شهرداری هستند
که اصول جوانمردی را زنده می کنند درود به شرف این مرد که که ما درس شرافت داد در این دنیای پر هیاهیو
که پول حرف اول و اخر را می زند به ما یاد داد که همه چیز پول نیست . من چون در یک خانواده کارگری به دنیا
امده ام تمامی مشگلات و گرفتاری ها را با تمام وجودم حس کرده ام از درد و رنچ این قشر جامعه کاملا اگاهم چون
زندگی من نیز اینگونه بوده ولی شرافت این مرد قابل تحصین است باید به دستان این مرد بوسه زد و به او مدل شرافت
داد .. ای کاش کسانی که در رده های بالا جامعه هستند و مسئولیتهایی دارند از این مرد کمی درس شرافت بیاموزند
ای کاش ....... ای کاش..............
در خبرها امده بود که شهرداری او را استخدام رسمی کرده ولی سوال من اینجاست  چــرا وسیله
پیش رفت و رونق زندگی او فراهم نمی کنند چرا امکانات تحصیل و کمک هزینه های زندگی را برای او فراهم نمی کنند
.چرا سعی نمی کنند تا مشگلات زندگی او را برطرف نموده تا او نیز بتواند زندگی راحتی داشته باشد .. چــرا؟
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment