نگذاریم شیخ مان را از ما بگیرند

پس از اخرین دیدار شیخ شجاع با فرزندانش در مکانی نا معلوم ابراز نگرانی ها نسبت به وضعیت جسمانی شیخ عزیز بسیار نگران کننده است زیرا ایشان به طور عجیبی چاق شده اند که گویا مشگلی در تغذیه ایشان وجود دارد . برای همین باعث نگرانی من شده و شدیدا برای ایشان نگرانم ..

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment