می خواهم شادی روز تولدم را با کودکان کار در کشورم تقسیم کنم

همیشه در شادترین لحظات زندگیم را درفکر کودکانی بودم که مجبورند کار کنند و مخارج زندگی را تامین کنند این کودکان ناخواسته از دنیای زیبای کودکی جدا شده و به پستو های تاریک تولیدی ها و یا کوره های اجر پزی کشیده شده اند.
این کودکان به دلیل فقر و یا اعتیاد والدین خود مجبور هستند از صبح تا شب کار های سخت انجام دهند تا از همان کودکی با تلخی های روزگار اشنا شوند .
امسال میخواهم به بهانه تولدم در کنار این کودکان باشم . بیاید برای یک لحظه هم که شده در کنار این کودکان باشیم .
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment