گوسفندهای معترض در اسپانیا

چوپان های اسپانیایی هم اعتصاب کردند. آنها برای دفاع از چراگاه های باستانی خود، مهاجرت های بی مورد و گسترش زندگی پراکنده اطراف شهرها را محکوم کردند. یکی از رهبران این جنبش گفته است که بیش از 5000 گوسفند بهمراه 60 نفر از سران صنف چوپانها از خیابان های مادرید خواهند گذشت. آنها از مسیر هایی میگذرند که سالها پیش قبل از تبدیل شدن مادرید به یک کلان شهر قسمتی از چراگاه های طبیعی گوسفندانشان بوده است

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

No comments:

Post a Comment